เอกสารที่ต้องการ

      -แบบฟอร์มสมัครงาน
      -วุฒิการศึกษา

———————————————————————————————————————

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

———————————————————————————————————————

ตัวอย่างการส่งแบบฟอร์มสมัครงาน

ตัวอย่างส่งเมลล์สมัครงาน
      1. กรอกอีเมลล์ผู้รับ hr@f-ffood.com
      2. กรอกชื่อตำแหน่งที่สนใจสมัคร และกรอกชื่อด้านล่าง
      3. กดแนบไฟล์ แบบฟอร์มสมัครงาน, วุฒิการศึกษา

———————————————————————————————————————

ช่องทางการติดต่อติดต่อ Human Resource (HR)

เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

Email

hr@f-ffood.com

Scroll to Top