บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด (F&F FOOD CO,LTD)

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ ครบวงจร

วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/ช่างความเย็น
  • ประจำที่ จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
  • จำนวน 3 อัตรา
  • เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่ ครบวงจรสวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-เงินโบนัสประจำปี
-เงินพิเศษตามอายุ

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายQC/ฝ่ายผลิต ชิ้นส่วนไก่สด
  • ประจำที่ จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
  • จำนวน 3 อัตรา
  • เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่ ครบวงจรสวัสดิการ
  • ประกันสังคม
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-เงินโบนัสประจำปี
-เงินพิเศษตามอายุ
Scroll to Top