เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด
ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2544 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีทิวทัศน์ อันสวยงาม ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 100 กิโลเมตร มีบริเวณเนื้อที่ 89 ไร่ ซึ่งเป็นที่ทำการ
ประมาณ 5,763 ตารางเมตร บริษัทผลิตเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แช่
แข็ง สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งให้บริการขายส่ง
และขายปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิต
31,200 ตัน/ปี (ไก่ 100,000 ตัว/วัน)

        เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด

                Company Number:   0745535000292
                Status:   Process (ยังดำเนินกิจการอยู่)
                Incorporation Date:   17 February 1992 (over 31 years ago)
                Company Type:   Limited Company (บริษัทจำกัด)
                Jurisdiction:   Thailand
                Registered Address:   61 หมู่ที่ 3 ถนนสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร 
      
                                                        บ่อสุพรรณ
                                         
                                                        สุพรรณบุรี
                                                        สองพี่น้อง
                                                        Thailand

                 Industry Codes:   47211: Retail sale of meat and meat products in specialized stores (Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)                                (2009)
                                                    4721: Retail sale of food in specialized stores (UN ISIC Rev 4)
                  Alternative Names:   F&F FOOD COMPANY LIMITED (trading name in EN)
                  Business Classification Text:   ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
                 
Scroll to Top