เกี่ยวกับเรา

 • บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด

  บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2544 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีทิวทัศน์ อันสวยงาม ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 กิโลเมตร มีบริเวณเนื้อที่ 89 ไร่ ซึ่งเป็นที่ทำการประมาณ 5,763 ตารางเมตร บริษัทผลิตเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แช่แข็งสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งให้บริการขายส่งและขายปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิต 86,200 ตัน/ปี (ไก่ 100,000 ตัว/วัน)

 • การควบคุม ดูแลการเลี้ยงไก่

  บริษัทมีทั้งฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มประกันราคา มีโรงเรือนทั้งหมดเป็นแบบปิด ซึ่งเลี้ยงไก่เนื้อทั้งพันธุ์ อาร์เบอร์ เอเคอร์ และพันธุ์รอส 308 โดยจะเลี้ยงนาน 6 สัปดาห์ มีสัตวแพทย์ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่อย่างใกล้ชิดทุกระยะการเจริญเติบโตจนกระทั่งพร้อมที่จะส่งโรงงานแปรรูป

 • มาตรฐาน การผลิตและผลิตภัณฑ์

  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ทั้ง GMP HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองการผลิตสินค้าภายในประเทศ และใบรับรองการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และHALAL ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

          เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด

                  Company Number:   0745535000292
                  Status:   Process (ยังดำเนินกิจการอยู่)
                  Incorporation Date:   17 February 1992 (over 31 years ago)
                  Company Type:   Limited Company (บริษัทจำกัด)
                  Jurisdiction:   Thailand
                  Registered Address:   61 หมู่ที่ 3 ถนนสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร 
        
                                                          บ่อสุพรรณ
                                           
                                                          สุพรรณบุรี
                                                          สองพี่น้อง
                                                          Thailand

                   Industry Codes:   47211: Retail sale of meat and meat products in specialized stores (Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)                                (2009)
                                                      4721: Retail sale of food in specialized stores (UN ISIC Rev 4)
                    Alternative Names:   F&F FOOD COMPANY LIMITED (trading name in EN)
                    Business Classification Text:   ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
                    Directors / Officers:   5 officers available, please log in to see this data

   

  Facebook
  Twitter
  Email
  Scroll to Top
  F&F FOOD